Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng

Xây dựng

06/08/2021

Sản xuất vật liệu

Sản xuất vật liệu, dây chuyền nghiền đá, cát

06/08/2021

Gia công cơ khí

Gia công cơ khí

06/08/2021

Thiết bị giáo dục

Cung cấp các thiết bị giảng dậy & học tập, đồ chơi, thiết bị tin học cho các trường

06/08/2021

Thiết bị đồ chơi

Cung cấp thiết bị cho các trường học

06/08/2021
Thong ke
. HOTLINE : 02113711226