Gia công cơ khí

Gia công cơ khí

06/08/2021

Công ty chuyên gia công khung nhà xưởng; kết cấu thép công trình (thủy điện, giao thông, thủy lợi...); Hệ thống thiết bị dầm cầu trục, dầm giao thông...Hệ thống thiết bị cơ khí thuỷ công, đường ống áp lực, thiết bị khe van, thiết bị nâng hạ

 

Thong ke
. HOTLINE : 02113711226