DANH SÁCH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
[Tổng số: 2
STT Tiêu đề thông tin tuyển dụng Ngày bắt đầu nhận hồ sơ Ngày hết hạn nhận hồ sơ Mẫu hồ sơ Xem thông tin Nộp hồ sơ
1
24/04/2020 24/05/2020 Xem chi tiết thông tin tuyển dụng
2
24/04/2020 24/05/2020 Xem chi tiết thông tin tuyển dụng
Hợp tác cùng Kiều Trịnh
Giới thiệu năng lực Giới thiệu năng lực Kiều Trịnh
Hồ sơ mời thầu

Công ty TNHH KIều Trịnh liên kết với rất nhiều các đối tác trong cả nước, tận dụng hiệu quả mạng lưới các nhà cung ứng, thầu phụ chuyên môn cao để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.