LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (4)
 • Gia công cơ khí
 • Công ty chuyên gia công khung nhà xưởng; kết cấu thép công trình (thủy điện, giao thông, thủy lợi...); Hệ thống thiết bị dầm cầu trục, dầm giao thông...Hệ thống thiết bị cơ khí thuỷ công, đường ống áp lực, thiết bị khe van, thiết bị nâng hạ

 • Sản xuất vật liệu xây dựng
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng chủ lực là sản phẩm đá xây dựng trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế hiện có. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục công tác tìm kiếm, khảo sát và thăm dò các mỏ đá thực hiện việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới như: cát nhân tạo từ đá, gạch nhẹ, sỏi nhẹ keramzit phục vụ nhu cầu thị trường.

 • Thi công xây dựng công trình
 • Công ty chuyên Xây dựng công trình điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng công trình cấp, thoát nước; Xây dựng công trình thủy .

 • Thiết bị trường học
 • Cung cấp thiết bị cho các trường học,

  Hợp tác cùng Kiều Trịnh
  Giới thiệu năng lực Giới thiệu năng lực Kiều Trịnh
  Hồ sơ mời thầu

  Công ty TNHH KIều Trịnh liên kết với rất nhiều các đối tác trong cả nước, tận dụng hiệu quả mạng lưới các nhà cung ứng, thầu phụ chuyên môn cao để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.