Gia công cơ khí

Công ty chuyên gia công khung nhà xưởng; kết cấu thép công trình (thủy điện, giao thông, thủy lợi...); Hệ thống thiết bị dầm cầu trục, dầm giao thông...Hệ thống thiết bị cơ khí thuỷ công, đường ống áp lực, thiết bị khe van, thiết bị nâng hạ

Hợp tác cùng Kiều Trịnh
Giới thiệu năng lực Giới thiệu năng lực Kiều Trịnh
Hồ sơ mời thầu

Công ty TNHH KIều Trịnh liên kết với rất nhiều các đối tác trong cả nước, tận dụng hiệu quả mạng lưới các nhà cung ứng, thầu phụ chuyên môn cao để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.