Thi công xây dựng công trình

Công ty chuyên Xây dựng công trình điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng công trình cấp, thoát nước; Xây dựng công trình thủy .

Hợp tác cùng Kiều Trịnh
Giới thiệu năng lực Giới thiệu năng lực Kiều Trịnh
Hồ sơ mời thầu

Công ty TNHH KIều Trịnh liên kết với rất nhiều các đối tác trong cả nước, tận dụng hiệu quả mạng lưới các nhà cung ứng, thầu phụ chuyên môn cao để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.